dimarts, 3 de maig de 2016

PARELLES D'ACOLLIDA

Posam en contacte persones pobleres i persones immigrants per tal de que tothom pugui conèixer noves amistats i afavorir la convivència al municipi. Les parelles es comprometren a veure’s amb regularitat i tenen total flexibilitat per quedar i realitzar les activitats que desitgen. S’adreça a tothom: joves, adults, padrins... 

Objectius:

- Contribuir a una millor integració del col·lectiu immigrant.
- Reduïr la xenofòbia i el racisme per part dels autòctons.
- Fomentar el coneixement entre les diverses cultures.


GRUP PER A LA CONVIVENCIA


Trobades regulars on els membres del grup, compost per adults  immigrants i autòctons es reuneixen per parlar i millorar la convivència al poble. Es tracta d’un grup actiu que intervé en aquells aspectes que considera necessaris per promoure la interculturalitat i el respecte.
Els objectius son millorar la convivència entre les distintes cultures del municipi, compartir experiències i visions entre els participants i adquirir coneixements bàsics sobre el fenòmen de la immigració, processos d’integració...MEDIACIÓ INTERCULTURAL

Aquest servei pretén millorar la relació entre el col·lectiu immigrant i la població autòctona de Sa Pobla i promoure la integració de les persones que pertanyen a diverses cultures. S'adressa tant a particulars com a professionals dels diferents recursos i serveis del municipi.
Objectius:
- Afavorir la convivència d'ambdues comunitats.
- Recollir i transmetre les necessitats expressades per la població immigrant als diferents recursos i agents   socials, i posta en marxa d'iniciatives per atendre dites necessitats.
- Garantir l'accés de la població immigrada als recursos privats i públics existents al municipi.
- Apropar el funcionament, la cultura, la llengua,... de la nostra comunitat a la població immigrada.

BANC DEL TEMPS
Un banc de  és una iniciativa on les persones intercanvien serveis, gratuitament, essent la moneda única el temps. D'aquesta manera una hora de repàs escolar té el mateix valor qu'una hora de tasca d'un arquitecte, d'un fuster, d'un massatgista o d'un cuidador d'infants...
Té per objectiu tant l'ajuda mútua com el reforç dels llaços comunitaris i de veïnatge d'un barri, poble o ciutat.