dimarts, 3 de maig del 2016

PARELLES D'ACOLLIDA

Posam en contacte persones residents a Sa Pobla de diferents origens  per tal de que tothom pugui conèixer noves amistats i afavorir la convivència al municipi. Les parelles es comprometen a veure’s amb regularitat i tenen total flexibilitat per quedar i realitzar les activitats que desitgen. S’adreça a tothom: joves, adults, padrins... 


Objectius:
  • Contribuir a una millor integració dels nouvinguts al municipi.
  • Reduïr la xenofòbia i el racisme per part dels residents al municipi.
  • Fomentar el coneixement mutu entre les diverses cultures.

GRUP PER A LA CONVIVENCIATrobades regulars on els membres del grup, compost per adults  immigrants i autòctons es reuneixen per parlar i millorar la convivència al poble. Es tracta d’un grup actiu que intervé en aquells aspectes que considera necessaris per promoure la interculturalitat i el respecte.Els objectius son millorar la convivència entre les distintes cultures del municipi, compartir experiències i visions entre els participants i adquirir coneixements bàsics sobre el fenòmen de la immigració, processos d’integració...

MEDIACIÓ INTERCULTURAL

Aquest servei pretén millorar la relació entre el col·lectiu immigrant i la població autòctona de Sa Pobla i promoure la integració de les persones que pertanyen a diverses cultures. S'adressa tant a particulars com a professionals dels diferents recursos i serveis del municipi.

Objectius:
  • Afavorir la convivència d'ambdues comunitats.
  • Recollir i transmetre les necessitats expressades per la població immigrant als diferents recursos i agents   socials, i posta en marxa d'iniciatives per atendre dites necessitats.
  • Garantir l'accés de la població immigrada als recursos privats i públics existents al municipi.
  • Apropar el funcionament, la cultura, la llengua,... de la nostra comunitat a la població immigrada.

BANC DEL TEMPS

Un banc del temps  és una iniciativa on les persones intercanvien serveis, gratuitament, essent la moneda única el temps. D'aquesta manera una hora de repàs escolar té el mateix valor qu'una hora de tasca d'un arquitecte, d'un fuster, d'un massatgista o d'un cuidador d'infants...


Té per objectiu tant l'ajuda mútua com el reforç dels llaços comunitaris i de veïnatge del poble de Sa Pobla.